Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Κεϋνσιανισμός


Στη Βρετανία, αλλά ακόμη περισσότερο στις ΗΠΑ, ο Keynes αντιμετωπίζεται περίπου ως σοσιαλιστής. Η άποψη αυτή είναι λανθασμένη. Ο Keynes δεν ήταν υπέρμαχος των εθνικοποιήσεων, αλλά εν πολλοίς δεν ήταν ούτε και υποστηρικτής των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στον οικονομικό τομέα. Δεν θα λέγαμε ότι εξυμνούσε τον καπιταλισμό, αλλά ασφαλώς δεν επιδίωκε και τον ενταφιασμό του. Πίστευε ότι, παρ’ όλα τα μειονεκτήματά του, ο καπιταλισμός αποτελούσε το καλύτερο οικονομικό σύστημα που έχει υπάρξει' το αναγκαίο στάδιο για τη μετάβαση από τη στέρηση στην αφθονία, από τη ζωή του μόχθου σε ό,τι αποτελούσε το «ευ ζην» για τον Keynes.

Ο Keynes θεωρείται επίσης «απόστολος» των πάγιων ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η ρήση «Τα ελλείμματα δεν έχουν σημασία» δεν ανήκει στον Keynes, αλλά διατυπώθηκε το 2003 από τον Glen Hubbard, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων (Council of Economic Advisers) του George Bush. Αυτό που μπορεί να προκαλέσει έκπληξη στους αναγνώστες είναι ότι ο Keynes υποστήριζε ότι σε φυσιολογικές συνθήκες οι κρατικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να είναι πλεονασματικοί. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεγαλύτεροι διασπαθιστές δημόσιου χρήματος στην ιστορία των ΗΠΑ είναι οι Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι που....

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Τι σημαίνει «Εργασιακή Ευελιξία» στον Νεοφιλελευθερισμό

Τέλος, αυτό μας φέρνει στο προβληματικό ζήτημα της προσέγγισης του νεοφιλελεύθερου κράτους για τις αγορές εργασίας. Εσωτερικά, το νεοφιλελεύθερο κράτος είναι αναγκαία εχθρικό έναντι όλων των μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης που θέτουν όρια στη συσσώρευση κεφαλαίου. Έτσι, τα ανεξάρτητα συνδικάτα ή άλλα κοινωνικά κινήματα (όπως αυτά του δημοτικού σοσιαλισμού της μορφής που εμφανίστηκε στο Συμβούλιο του Μείζονος Λονδίνου), τα οποία είχαν αποκτήσει σημαντική δύναμη υπό τον εμπεδωμένο φιλελευθερισμό, έπρεπε να πειθαρχηθούν αν όχι να αφανιστούν, στο όνομα της υποτιθέμενης ιερής ατομικής ελευθερίας του απομονωμένου εργάτη.

Η «ευελιξία» έγινε η λέξη κλειδί σχετικά με τις αγορές εργασίας. Είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι η αυξημένη ευελιξία είναι καθ' ολοκληρίαν κάτι αρνητικό, ιδίως ενώπιον των άκρως περιοριστικών και σκληρωτικών συνδικαλιστικοί πρακτικών. Έτσι, υπάρχουν...

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Νεοκεϋνσιανισμός κατά του Νεοφιλελευθερισμού

Εν όψει ευρωεκλογών ακούονταν και πάλι οι εξ αριστερών κραυγές εναντίον του νεοφιλελευθερισμού που η Αριστερά, η κομμουνιστική και η λεγόμενη ανανεωτική, τον έχουν αναγάγει ως το νέο δράκο στον ελληνικό κόσμο (σε Ελλάδα και Κύπρο), ο οποίος καθιστά αναγκαία τη δική τους παρουσία στο δημόσιο χώρο, στο ρόλο του Αγίου Γεωργίου.

Στην πολιτική, όμως, το διακύβευμα είναι πάντοτε όχι το τι βδελυσσόμαστε ή αποστρεφόμαστε, αλλά το τι αντιπροτείνουμε στη θέση του. Από το δημόσιο δε λόγο που αρθρώνουν οι κατερχόμενοι στις ευρωεκλογές με τη σημαία της Αριστεράς, οι κομμουνιστές και οι λεγόμενοι ανανεωτικοί, φαίνεται ότι δεν...

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Νεοκεϋνσιανισμός

Ο νεοκεϋνσιανισμός στηρίζει την «πλήρη απασχόληση» και όχι την «μερική» ή την «ελαστική απασχόληση».

Ο νεοκεϋνσιανισμός στηρίζει το «κράτος επενδυτή» και όχι το κράτος «καταναλωτή»(Σκιντέλσκι:290) ή/και το «κράτος νυχτοφύλακα» .

Ο νεοκεϋνσιανισμός είναι υπέρ των πλεονασματικών προϋπολογισμών σε φυσιολογικές οικονομικές συνθήκες (Σκιντέλσκι:23).

Ο νεοκεϋνσιανισμός είναι υπέρ της  «προσαρμογής του πιστωτή» (creditor adjustment) που εν προκειμένω σήμαινε ότι το κόστος διόρθωσης των κρατικών ελλειμμάτων τους δεν πρέπει να το επωμίζονται μόνο οι χρεώστιες χώρες, αλλά ότι οι....

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Βεμπεριανές κοινωνικές τάξεις


Σε όλο τον κόσμο πλην της μαρξοκρατούμενης Ελλάδας, για την διάκριση των κοινωνικών τάξεων χρησιμοποιούνται οι βεμπεριανές διακρίσεις και ερμηνείες. Για να δούμε ποιες είναι αυτές επιγραμματικά:

«TΑΞΙΚΗ ΘΕΣΗ» ονομάζεται η τυπική πιθανότητα της προμήθευσης με αγαθά, του εξωτερικού τρόπου ζωής και του εσωτερικού βιοτικού πεπρωμένου.
«ΤΑΞΗ» ονομάζεται κάθε ομάδα ανθρώπων που βρίσκεται στην ίδια ταξική θέση.
«ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΤΑΞΗ» ονομάζεται μια τάξη εφόσον οι ιδιοκτησιακές διαφορές καθορίζουν πρωτογενώς την ταξική θέση.
«ΠΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ» ονομάζεται μια τάξη εφόσον οι πιθανότητες της αγοραίας αξιοποίησης αγαθών ή υπηρεσιών καθορίζουν πρωτογενώς την ταξική θέση.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ» ονομάζεται εκείνο το σύνολο ταξικών θέσεων μεταξύ των οποίων μια εναλλαγή στα πρόσωπα, στις γενιές και είναι εύκολη και είθισται να πραγματοποιείται με τυπικό τρόπο.

ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ είναι τυπικά οι....

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Νέο-Μερκαντιλισμός


Μερκαντιλισμός ( εμποροκρατισμός, εμποροκρατία) είναι μία οικονομική θεωρία που  υποστηρίζει ότι  η ευημερία του κράτους εξαρτάται από τις αρχές που διέπουν το εμποροκρατικό σύστημα(mercantile system).[1] Συνήθως, το σύστημα αυτό θεωρείται ότι ταυτίζει τον πλούτο(wealth) με το χρήμα(money). Γενικά όμως είναι εκείνο που πρεσβεύει ότι μόνο με κυβερνητικές ρυθμίσεις οικονομικού εθνικιστικού χαρακτήρος, μπορεί να εξασφαλιστεί η οικονομική ευημερία του κράτους.

Ο μερκαντιλισμός προτείνει στην κυβέρνηση ότι η προώθηση των οικονομικών στόχων, πρέπει  να γίνει με την ενθάρρυνση χρήσης δασμών και εσωτερικών φόρων, και παράλληλα να ενθαρρύνονται οι εξαγωγές. Ο μερκαντιλισμός, δεν διστάζει να θυσιάσει ένα τμήμα της κοινότητας προς όφελος ενός άλλου τμήματος και θεωρεί ότι....