Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟΣ

Ο «αστικός» φιλελευθερισμός έχει πλέον πάψει να υπάρχει, επειδή οι εταιρείες εξελίχθηκαν σε πολυεθνικά μονοπώλια, για τα οποία ισχύει το «too big to fail – too big to jail» - ενώ η Δημοκρατία «εξελίσσεται» σε έναν απολυταρχικό καπιταλισμό «τύπου Κίνας»

"Η μοναδική μας προστασία απέναντι στις τοκογλυφικές αγορές και στα πολυεθνικά μονοπώλια είναι η Πολιτική. Η μοναδική μας προστασία απέναντι στους πολιτικούς είναι οι ενεργοί, υπεύθυνοι και σωστά ενημερωμένοι Πολίτες - οι οποίοι ψηφίζουν οι ίδιοι τους νόμους, ελέγχουν το δημόσιο και καθορίζουν την κυβερνητική Πολιτική, με την εγκαθίδρυση της άμεσης Δημοκρατίας.

Φυσικά είναι απαραίτητος ο λογιστικός έλεγχος του χρέους σε όλα τα κράτη, εάν επιθυμούμε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην Πολιτική. Επίσης, η εύρεση όλων των ενόχων, αυτών δηλαδή που τυχόν οδηγούν την εκάστοτε πατρίδα τους στη χρεοκοπία, κατά το πρόσφατο παράδειγμα της Ισλανδίας – εκτός αυτού, η παραδειγματική τιμωρία τους”.

Ανεξάρτητα από την εισαγωγή μας, στα πλαίσια μίας διαδικτυακής συζήτησης, τέθηκαν...